Đệm lót sinh học cho vật nuôi

https://www.youtube.com/watch?v=XxoXj8IyKmo
Ngành chăn nuôi phát triển gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Việc tìm lời giải cho phát triển kinh tế mà vẫn hài hòa tính môi trường là trăn trở của các cấp các ban ngành. Đệm lót sinh học, một giải pháp tối ưu cho chăn nuôi đã được tỉnh Hà Nam áp dụng hiệu quả. Phương pháp này đã và đang được Hà Nam phổ biến trên diện rộng.

One thought on “Đệm lót sinh học cho vật nuôi

  1. Pingback: ฉีดปลวก ภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *