Giới Thiệu Công Nghệ

Điểm sáng tạo của công nghệ nằm ở việc sử dụng các chủng vi sinh vật tại chỗ; không sử dụng các hệ vi sinh vật ngoại lai. Việc tách; nuôi và nhân giống được tiến hành với công nghệ phù hợp trong điều kiện của Việt Nam.

Nguyên vật liệu để sản xuất là những thứ dễ tìm ở Việt Nam. Công nghệ sản xuất tiêu hao ít năng lượng. Điện và khí đốt sử dụng trong sản xuất phân bón hóa học được thay thế bằng các Enzym do vi sinh vật tiết ra trong quá trình sản xuất phân bón vi sinh và đây là điểm sáng tạo quan trọng nhất của công nghệ sản xuất BioGro.

Công nghệ này không đòi hỏi nhiều trang thiết bị, hóa chất đắt tiền khó kiếm và có những công đoạn công nghệ có thể thực hiện được cả ở địa phương.

Với công nghệ phù hợp này, tất cả mọi đối tượng, đặc biệt là người nông dân và người thu nhập thấp đều có cơ hội áp dụng để biến những nguồn dinh dưỡng tự nhiên và rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh hữu dụng, thay thế phân bón  hóa học, nâng cao năng suất cây trồng, bảo vệ đất, sức khỏe và mang lại thu nhập cao hơn nhờ bán sản phẩm có giá trị tốt hơn.

Phòng Thí nghiệm của Trung tâm Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng Phân bón vi sinh được trang bị các loại thiết bị máy móc nghiên cứu hiện đại với đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực vi sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.