Phân bón vi sinh

BioGro – Cây trồng

Các sản phẩm phân bón vi sinh: PHÂN HỮU CƠ VI SINH; PHÂN Ủ; PHÂN VI SINH PHUN QUA LÁ ; PHÂN VI SINH TƯỚI GỐC; CHỐNG THỐI RỄ; CHỐNG HẠN  

biogro_channuoi

BioGro – Chăn nuôi

Các sản phẩm vi sinh BioGro : BỔ SUNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI; KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI; XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI THÀNH PHÂN Ủ, PHÂN HỮU CƠ VI SINH.    

Thức ăn vi sinh cho tôm cá

BioGro – Thủy sản

Các sản phẩm vi sinh BioGro cho nuôi trồng thủy hải sản : XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG AO NUÔI; KHỬ KHÍ ĐỘC AO NUÔI; BỔ SUNG THỨC ĂN THỦY SẢN; CÔNG NGHỆ BIOFLOC  

CHĂN NUÔI KHÔNG RÁC THẢI

ÁP DỤNG CHO CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC - GIA CẦM

Tham quan mô hình

Nghiên cứu Khoa học