Lĩnh Vực Hoạt Động

Phòng Thí nghiệm được trang bị các loại máy móc hiện đại và đội ngũ nghiên cứu giàu kinh nghiệm

NGHIÊN CỨU

• Nghiên cứu, phân lập và lựa chọn các chủng vi sinh vật để sản xuất ra các phẩm vi sinh phục vụ trồng trọt (phân bón vi sinh), chăn nuôi (thức ăn bổ sung), nuôi trồng thủy sản (thức ăn bổ sung) và xử lý ô nhiễm môi trường (chất thải chăn nuôi, ô nhiễm môi trường ao nuôi).

• Xây dựng quy trình công nghệ canh tác hữu cơ và an toàn.

 

 


Sản phẩm phân bón BioGro tại nhà phân bón vi sinh BioGro tại nhà máy sản xuất Lâm Đồng
Sản phẩm phân bón BioGro tại nhà phân bón vi sinh BioGro tại nhà máy sản xuất Lâm Đồng

SẢN XUẤT KINH DOANH

• Sản xuất các sản phẩm phân bón vi sinh, với trình độ công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp.

• Sản xuất các sản phẩm vi sinh cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, và nuôi trồng thủy hải sản

• Sản xuất men vi sinh để xử lý chất thải chăn nuôi, rác thải hữu cơ thành phân ủ, phân bón hữu cơ vi sinh chất lượng cao.

 


Nhà máy sản xuất phân BioGro tại Thanh Hóa
Nhà máy sản xuất phân BioGro tại Thanh Hóa

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

• Chuyển giao một phần công nghệ sản xuất phân ủ và phân hữu cơ vi sinh cho các công ty sản xuất phân bón, Hội nông dân, Hội rau sạch, Hợp tác xã … để các tổ chức này tự sản xuất và tự tiêu thụ, nhằm giảm chi phí vận chuyển và tận dụng nguồn lao động địa phương.

• Phối hợp với các tổ chức kinh tế, khoa học công nghệ trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ tư vấn, điều tra, khảo sát, đánh giá và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất phân bón vi sinh.

 


Đào tạo, hướng dẫn nông dân sử dụng hiệu quả phân bón BioGro
Đào tạo, hướng dẫn nông dân sử dụng hiệu quả phân bón BioGro

ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

• Đào tạo cán bộ phục vụ nghiên cứu; đào tạo cán bộ khuyến nông-lâm cho các địa phương.

• Mở các lớp tập huấn ngắn hạn cho nông dân về ứng dụng các loại phân bón vi sinh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, đặc biệt chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và an toàn như: gạo, rau, quả, mía, cà phê, chè,…

• Hỗ trợ các địa phương xây dựng các phân xưởng sản xuất, tổ chức khảo nghiệm và kiểm tra chất lượng phân bón vi sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.