CÁc hội thảo đã tố chức

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Phân bón vi sinh BioGro đã tổ chức rất nhiều hội thảo với sự tham gia của các giáo sư, chuyên gia nước ngoài và trong nước.

01. Hội thảo: Bón phân vi sinh cho lúa nhằm nâng cao chất dinh dưỡng trong sản xuất lúa gạo ở Việt Nam (2007)

Xem tài liệu hội thảo 2007 tại đây >>

[ngg_images gallery_ids=”1″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

02. Hội thảo: Hội nghị hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ nông, sinh, y học và công nghệ thực phẩm (2008)

03. Hội thảo: Đánh giá bón phân vi sinh BioGro trên lúa hè thu 2008 – Quảng Nam

[ngg_images gallery_ids=”4″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

04. Hội thảo: Tác động tiềm ẩn của việc sử dụng thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp – An ninh lương thực và an toàn thực phẩm (2009)

Bài thuyết trình: PHÂN VI SINH BIOGRO LÀ GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM THIỂU LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC

05. Hội thảo: Ứng dụng phân vi sinh trong canh tác lúa cao sản tại Cần Thơ ngày 16/06/2010 của Nguyễn Kim Chung, Đặng Kiều Ngân, Tô Lan Phương và cộng tác viên (2010)
Tài liệu hội thảo tại đây >>

[ngg_images gallery_ids=”2″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

06. Hội thảo: Tổng kết dự án DM#5227: Sử dụng phân đạm hiệu quả trong sản xuất lúa với BioGro (2011)

[ngg_images gallery_ids=”3″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

7 thoughts on “Các hội thảo về sản phẩm BioGro

Leave a Reply

Your email address will not be published.