Danh Mục: Báo chí nước ngoài viết về BioGro

Các bài báo viết về PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền và sản phẩm BioGro đã được đăng trên các báo và tạp chí nước ngoài.