Tầm nhìn và Sứ mệnh

Thời gian qua, nông nghiệp hoá học đã phần nào thoả mãn nhu cầu con người về năng suất, lợi nhuận, nhưng đổi lại  là chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đất đai, môi trường và con người đang phải hứng chịu sự tàn phá của nó.

Chúng tôi – những nhà khoa học với sứ mệnh sẽ cống hiến và đem lại những điều có ích cho mọi người. Chúng tôi nghiên cứu, khai thác khả năng quý giá của vi sinh vật trong thiên nhiên, biến chúng thành các sản phẩm có ích, giúp cho hệ sinh thái giữ được sự cân bằng.

Công trình khoa học của chúng tôi đã  nghiên cứu tìm ra các sản phẩm sinh học thay thế được các chất hóa học sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và xử lý ô nhiễm môi trường.

Đây là giải pháp tiết kiệm năng lượng, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho nông dân, xã hội và cộng đồng –  Đảm bảo sự phát triển NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền - Nhà Khoa học của Nông dân

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền – Nhà Khoa học của Nông dân