Chứng nhận độc quyền sáng chế

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Phân bón Vi sinh là đơn vị đã có nghiên cứu cơ bản về việc phát triển các sản phẩm hữu cơ vi sinh, do PGS TS Nguyễn Thanh Hiền làm Giám đốc. Sau 30 năm nghiên cứu cơ bản; các Chế phẩm vi sinh hữu cơ đã được Trung tâm sản xuất thành công và khảo nghiệm tốt trên đồng ruộng; Trung tâm cũng đã được Cấp bằng độc quyền sáng chế cho công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh BioGro.

biogro chứng nhận

  • Các sản phẩm của Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Phân bón Vi sinh đã được cấp bằng Độc quyền Sáng chế cho: Đạm vi sinh năm 2000, Lân vi sinh 2002.
  • Công bố chất lượng năm 2004.
  • Đưa vào danh mục phân bón nhà nước năm 2005.
  • Đăng ký thương hiệu năm 2006.
PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền và TS Phan Thị Công trong lễ nhận Giải thưởng Cúp vàng ” Vì sự phát triển Nông nghiệp bền vững” của Hội nghị khoa học toàn quốc diễn ra ngày 15/10/2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền và TS Phan Thị Công trong lễ nhận Giải thưởng Cúp vàng ” Vì sự phát triển Nông nghiệp bền vững” của Hội nghị khoa học toàn quốc diễn ra ngày 15/10/2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

20 thoughts on “Chứng nhận độc quyền sáng chế

  1. Avendesee says:

    buy cialis Instead of massive doses of expensive hormones to try to blast out a few poor quality eggs, it more naturally teases out of even older ovaries their best quality eggs with a carefully devised protocol of minimal stimulation

  2. Pingback: 2orthodoxy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *