Kiểm tra chất lượng phân bón vi sinh

Nghiên cứu BioGro trong phòng thí nghiệm

Chất lượng phân vi sinh phụ thuộc vào:

Nghiên cứu BioGro trong phòng thí nghiệm
Nghiên cứu BioGro trong phòng thí nghiệm
  • Giống vi sinh vật, trước hết giống phải được làm sạch, thuần chủng, không lẫn với các giống khác. Giống phải có hoạt tính (như cố định đạm hoặc phân giải lân) ổn định. Hoạt tính có thể thay đổi (đột biến), do vậy công việc chọn lọc phải tiến hành thường xuyên.
  • Hoạt tính (cố định nitơ hay phân giải photpho)
  • Khả năng thay thế phân vô cơ, Phân vi sinh có chất lượng tốt, khả năng thay thế phân vô cơ giao động ở 50% trở lên
  • Tác dụng dương tính đối với cây trồng như tăng năng suất và không gây bệnh cho cây trồng

 

Chất lượng phân vi sinh được tiến hành kiểm tra ở các giai đoạn sau

Cánh đồng khảo nghiệm phân bón vi sinh BioGro
Cánh đồng khảo nghiệm phân bón vi sinh BioGro
  • Giai đoạn giữ giống
  • Giai đoạn sản xuất giống gốc trong chất mang (than bùn)
  • Kiểm tra chất mang về tính phù hợp của nó
  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng, trước khi chuyển tới nông dân.

 

7 thoughts on “Kiểm tra chất lượng phân bón vi sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published.