Cách bón phân vi sinh BioGro cho từng loại cây

Ruộng thử nghiệm mô hình 3 giảm 3 tăng tại Quảng Nam
Ruộng thử nghiệm mô hình 3 giảm 3 tăng tại Quảng Nam

CHO CÂY LÚA

 • Bón lót: Bón trước khi sạ. Bón vôi + phân chuồng + 15kg lân trước khi sạ + 5kg NPK (16-16-8). Trộn 10kg phân vi sinh với lượng mầm mạ đủ cho 1000 m2 rồi sạ.
 • Bón thúc lần 1: Bón sau sạ 12–15 ngày. 30kg phân vi sinh.
 • Bón thúc lần 2: Bón sau sạ 20-25 ngày. 5kg Ure + 5kg Kali
 • Bón đón đòng: Bón sau sạ 55-60 ngày. 2kg Ure + 4kg Kali

 

 

 

Ruộng ngô đối chứng bón phân vi sinh BioGro ở Tây Nguyên
Ruộng ngô đối chứng bón phân vi sinh BioGro ở Tây Nguyên

 

CHO CÂY NGÔ

 • Phân vi sinh BioGro bón qua rễ: Bón khi đặt bầu. 50- 60kg/1000m2 phân vi sinh cộng với 50% đạm và 50% lân so với bình thường vẫn lót. Vào các giai đoạn sau, đạm vẫn giảm 50%
 • Phân vi sinh BioGro phun qua lá: Trong tháng đầu, 10 ngày phun 1 lần.

 

 

CHO CÂY RAU

Trồng rau sạch bằng phân vi sinh BioGro
Trồng rau sạch bằng phân vi sinh BioGro
 • Phân vi sinh BioGro bón qua rễ: Bón lót. 50-60kg/1000m2 phân vi sinh cộng với 50% ure và 50% lân so với bình thường vẫn bón lót. Vào các giai đoạn sau, đạm vẫn giảm 1 nửa.
 • Phân vi sinh BioGro phun qua lá: 1 tuần phun 1 lần trong tháng đầu, khi lá còn non.

 

 

 

 

Hướng dẫn cách bón phân BioGro cho cây cà phê
Cây cà phê Tây Nguyên bón phân vi sinh BioGro

CHO CÂY ĂN QUẢ

 • Phân vi sinh BioGro bón qua rễ: Bón vào thời kỳ mưa xuân và mưa ngâu.
 • Phân vi sinh BioGro phun qua lá: Mỗi tháng phun 1 lần, đặc biệt khi cây ra lộc.

 

 

 

 

 

Cây chè Mộc Châu bón phân vi sinh BioGro
Cây chè Mộc Châu bón phân vi sinh BioGro

CHO CÂY CHÈ

 • Phân vi sinh bón qua rễ: Bón vào thời kỳ mưa xuân và mưa ngâu. Mỗi năm bón từ 3-4 lần. Xới rãnh nông, khoảng 15cm giữa 2 luống rồi bón và phủ lớp đất mỏng lên trên.
  Bón từ 50-100kg/1000m2, tuỳ độ tuổi và mật độ trồng
 • Phân vi sinh phun qua lá: Sau mỗi lần hái, chờ khi xuất hiện lá non, phun phân vi sinh qua lá.

9 thoughts on “Cách bón phân vi sinh BioGro cho từng loại cây

 1. breandy says:

  Like most medications, Cialis is not without side effects and potential negative drug interactions buying cialis generic Company has over 100 years experience – more than any other company in the United States – manufacturing Grinding Wheel Dressers

Leave a Reply

Your email address will not be published.