Phân lân vi sinh BioGro

Phân lân (tên khoa học là phốtpho) là thức ăn không thể thiếu đối với cây trồng. Các loại quặng được chế biến thành super photphat (tại nhà máy super photphat Lâm Thao) và lân nung chảy (tại nhà máy lân Văn Điển).

Phân lân vi sinh BioGro là các vi sinh vật trong đất có khả năng hoà tan quặng khó tan. Các vi sinh vật này hoạt động giống như các nhà máy phân lân tí hon.

biogro_phosphate2

Các vi sinh vật phân giải lân cho cây trồng
Các vi sinh vật phân giải lân cho cây trồng

Giống như phân đạm vi sinh BioGro, khi ta bón phân lân vi sinh BioGro cho cây thì các con vi sinh này còn có thể tiếp tục sinh sản trong ruộng và cung cấp phân lân cho cây trồng liên tục trong thời gian dài.

 

Các chuyên gia nước ngoài tham gia nghiên cứu phân bón vi sinh BioGro
Các chuyên gia nước ngoài tham gia nghiên cứu phân bón vi sinh BioGro
Các chuyên gia trường ĐH Sydney đi thăm vườn cây ăn quả bón phân vi sinh BioGro tại xã Vĩnh Tân - Thanh Hóa
Các chuyên gia trường ĐH Sydney đi thăm vườn cây ăn quả bón phân vi sinh BioGro tại xã Vĩnh Tân – Thanh Hóa

14 thoughts on “Phân lân vi sinh BioGro

  1. Kexanty says:

    AMTREX ENTERPRISES is a leading Pharmaceutical Exporter and Drop-Shipper from India dealing with quality Medicines and Generics buy cialis online europe First, a manufacturer does not have to invest money and time in developing a formula, he makes use of the one created by an original producer

Leave a Reply

Your email address will not be published.