Phân BioGro phun qua lá

Khác với rễ cây hấp thụ các chất dinh dưỡng có cấu tạo phân tử nhỏ, như đạm urê, lân, lá cây hấp thụ các chất dinh dưỡng có cấu tạo phân tử lớn, như protein, vitamin, đường kép.

Phân bón vi sinhTừ trước đến nay, người ta vẫn phun cho lá các loại phân vi lượng, đa lượng có nguồn gốc hóa học. Phân vi sinh bón qua lá BioGro là các vi sinh vật, cung cấp các chất dinh dưỡng hữu cơ, các chất kích thích sinh trưởng và các loại vitamin cho cây. Cây trồng dễ hấp thụ phân vi sinh bón qua lá. Lá non hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn lá già. Cần phối hợp bón phân vi sinh qua rễ và phun qua lá, vì phân vi sinh bón qua lá không thay được phân vi sinh bón qua rễ, mà nó chỉ bổ sung một số chất dinh dưỡng cho cây mà phân bón qua rễ không có.

Phân vi sinh bón qua lá BioGro có thể phun cho các loại cây trồng. Tùy từng loại cây, trong một vụ có thể phun nhiều lần, mỗi lần cách nhau 1-2 tuần.

Ruộng lúa thí nghiệm mô hình " 3 Giảm, 3 Tăng" bón phân vi sinh BioGro tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam
Ruộng lúa thí nghiệm mô hình ” 3 Giảm, 3 Tăng” bón phân vi sinh BioGro tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam

14 thoughts on “Phân BioGro phun qua lá

  1. Tymborn says:

    While these are both ED drugs for some ED patients and can treat erectile dysfunction, some people may benefit more from tadalafil and or the effects of other ED drugs cialis tadalafil Spectacular Most Helpful rhino 6500 male enhancement liquid The young Taoist priest s face changed again

Leave a Reply

Your email address will not be published.