Hoạt động khuyến nông trong xử lý chất thải chăn nuôi và biến đổi khí hậu

Hoạt động khuyến nông trong xử lý chất thải chăn nuôi và biến đổi khí hậu

Trong những năm qua, chăn nuôi có sự tăng trưởng nhanh cả về quy mô và giá trị, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Bên cạnh lợi ích kinh tế mang lại, thì chăn nuôi cũng đang nảy sinh rất nhiều vấn đề về chất lượng môi trường, đe dọa sức khỏe của cộng đồng dân cư địa phương và ảnh hưởng đến cả hệ sinh thái tự nhiên. Read more

Xử lý chất thải trong chăn nuôi heo

Xử lý chất thải trong chăn nuôi heo

Với sự phát triển chăn nuôi heo trên địa bàn Bình Phước theo hướng trang trại công nghiệp và bán công nghiệp như hiện nay, việc xử lý nước thải sau chăn nuôi heo là vấn đề cần phải lưu ý và quan tâm. Vì nước thải trong chăn nuôi heo thường có mùi hôi thối, các chất tạo mùi thường có sẵn trong nước hoặc do vi sinh vật tạo thành từ các chất hữu cơ, nước thải càng thiếu oxy thì các chất tạo mùi được hình thành càng nhiều. Read more

Xử lý ô nhiễm môi trường với sản phẩm vi sinh BioGro

Xử lý ô nhiễm môi trường với sản phẩm vi sinh BioGro

Thiên nhiên đã tạo ra cho chúng ta một sự cân bằng sinh thái tuyệt vời. Hệ sinh thái rừng tự nhiên là hệ hoàn hảo. Trong rừng tự nhiên có một số lượng rất lớn các chủng loại cây, có cấu trúc nhiều tầng để có thể sử dụng năng lượng tự nhiên (từ mặt trời) và tài nguyên tự nhiên (chất dinh dưỡng và nước) một cách triệt để nhất. Read more

Nhà khoa học của Nông dân

Nhà khoa học của Nông dân

PGS-TS Nguyễn Thanh Hiền sinh năm 1940, nguyên là giảng viên ngành di truyền học, Khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Chị tốt nghiệp ngành di truyền học ở Đại học Moscow và tham gia nhiều khoá học, thực tập chuyên ngành tại các nước Hà Lan, Anh, Philippines…

Read more