Tác dụng của phân vi sinh BioGro

Tác dụng của phân vi sinh tới sự phát triển và năng suất cây lúa và các loại cây trồng khác, cũng như khả năng thay thế phân hoá học, đã được nghiên cứu kỹ qua các khảo nghiệm tại Viện KHKTNN và trong khuôn khổ dự án với Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (ACIAR) và dự án Phát triển của Australia AusAID CARD từ năm 1999 đến nay.

Ngoài các khảo nghiệm quy mô mang tính chất thống kê, các thử nghiệm đơn giản (bên đối chứng bón phân hoá học bình thường và bên thử nghiệm thay 50% phân hoá học bằng phân vi sinh BioGro, 200kg/ha) đã được tiến hành tại các hộ nông dân để nông dân tự nhìn thấy tác dụng của loại phân này, và tự tính toán lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường mà sản phẩm này mang lại cho từng hộ.

Về tác dụng của phân nitơ và phân phốt pho vi sinh (phân BioGro) do Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng phân bón vi sinh nghiên cứu và sản xuất có thể tóm tắt như sau:

  1. Phân vi sinh BioGro cung cấp đạm, lân dễ tiêu cho cây trồng và kích thích sự sinh trưởng của cây.
  2. BioGro là giải pháp hữu hiệu để cải tạo đất bạc màuCác vi sinh vật trong BioGro phân hủy chất hữu cơ thành mùn, cung cấp chất dinh dưỡng cho đất, tăng độ phì cho đất, cải tạo đất bị chai do bón phân hóa học trong thời gian dài. Bón quá phân vi sinh không sợ cây bị lốp và đất sẽ được cải tạo tốt hơn.Tác dụng của BioGro càng thể hiện rõ khi bón phối hợp với các loại phân hữu cơ khác.
  3. BioGro là giải pháp về an ninh lương thực. Với khả năng thay thế ít nhất 50% phân hoá học, năng xuất cây trồng vẫn tăng từ 10-15%.
  4. Phân vi sinh BioGro làm sạch môi trường cho cây trồng và vật nuôi, cung cấp nguồn dinh dưỡng tự nhiên, giúp cây khoẻ, khả năng chống chịu sâu bệnh cao hơn, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật cần sử dụng, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn.
  5. Phân vi sinh BioGro chống hạn làm tăng khả năng giữ nước và hút nước cho cây trồng, giúp cây trồng vượt qua thời kỳ hạn hán.
  6. Các sản phẩm vi sinh BioGro dùng để phân hủy rác thải hữu cơ đã làm sạch môi trường nuôi tôm, phân hủy rác thải của các nhà máy giấy, nhà máy đường,..
  7. Giảm lượng NO3- tồn đọng trong nông sản là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Giảm đáng kể quá trình denitrit hoá sinh ra N2O rất độc hại.
  8. Giảm lượng khí đốt, tiết kiệm năng lượng để sản xuất phân bón.
  9. Phân vi sinh BioGro góp phần xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ bền vững, mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, sức khỏe và môi trường cho xã hội.
Các chuyên gia trong và ngoài nước kiểm tra kết quả bón phân vi sinh BioGro trên cây lúa

Các chuyên gia trong và ngoài nước kiểm tra kết quả bón phân vi sinh BioGro trên cây lúa

 

Cánh đồng khảo nghiệm phân bón vi sinh BioGro tại Australia

Cánh đồng khảo nghiệm phân bón vi sinh BioGro tại Australia