Chứng nhận quốc tế cho canh tác hữu cơ

Công ty TNHH Hanoi Organics là tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập bởi Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Phân bón Vi sinh, đã trợ giúp cho một số vùng Miền Bắc – Việt Nam chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng rau, quả hữu cơ. Chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế  bởi tổ chức Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) cho các sản phẩm Rau, Quả và Chè.

ACT logo

Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) là một tổ chức kiểm tra và chứng nhận các tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ quốc tế. ACT đã đạt được sự công nhận của các tiêu chuẩn hữu cơ của nó và các dịch vụ kiểm tra chứng nhận từ các tổ chức quốc tế, bao gồm: IFOAM,  International Organic Accreditation Service (IOAS); National Bureau of Agriculture Commodity and Food Standards (AFCS);  Canadian Food Inspection Agency (CFIA); Organic certification body by the European Union;  Organic certification body by the Swiss Government;
ACT là trở thành nhãn hiệu chất lượng để kiểm tra, chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế hữu cơ.

 

Chứng chỉ đạt tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế  bởi tổ chức Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) cho các sản phẩm Rau sạch, Trái cây và Chè.
Chứng chỉ đạt tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế bởi tổ chức Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) cho các sản phẩm Rau sạch, Trái cây và Chè.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.