Phân vi sinh BioGro chống hạn

Phân vi sinh BioGro chống hạn

Phân vi sinh BioGro chống hạn là sản phẩm 3 trong 1: Cung cấp dưỡng chất; Thu gom và điều hòa nước; Kích thích tăng trưởng cây trồng.

Các vi khuẩn trong phân vi sinh BioGro thực hiện chức năng thu gom và điều hòa nước theo nguyên lý thủy lợi tại chỗ và phân bón tại chỗ, có tác dụng làm giảm sự bốc thoát hơi nước, tăng khả năng giữ nước của đất, duy trì độ ẩm cho đất trong điều kiện địa hình không có nước tưới thời gian dài, góp phần nâng cao tỷ lệ sống của cây trồng. Read more

Vòng chu chuyển dinh dưỡng trong tự nhiên

Vòng chu chuyển dinh dưỡng trong tự nhiên

Vai trò cuả các nhóm: Sản xuất , Tiêu thụ, Phân huỷ

Đây là một hệ sinh thái được cân bằng một cách mỏng manh về số lượng cũng như thành phần. Nếu có sự biến đổi nào đó trong dây chuyền, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ.

Nhóm phân huỷ là các vi sinh vật mà vai trò của chúng giống như công ty vệ sinh của hành tinh, chúng dọn dẹp rác thải, biến rác thải thành sản phẩm có ích (mùn), giữ vệ sinh sạch sẽ cho hành tinh.
Read more