Xử lý ô nhiễm môi trường với sản phẩm vi sinh BioGro

Xử lý ô nhiễm môi trường với sản phẩm vi sinh BioGro

Thiên nhiên đã tạo ra cho chúng ta một sự cân bằng sinh thái tuyệt vời. Hệ sinh thái rừng tự nhiên là hệ hoàn hảo. Trong rừng tự nhiên có một số lượng rất lớn các chủng loại cây, có cấu trúc nhiều tầng để có thể sử dụng năng lượng tự nhiên (từ mặt trời) và tài nguyên tự nhiên (chất dinh dưỡng và nước) một cách triệt để nhất. Read more

Tác dụng của phân vi sinh BioGro

Tác dụng của phân vi sinh BioGro

Tác dụng của phân vi sinh tới sự phát triển và năng suất cây lúa và các loại cây trồng khác, cũng như khả năng thay thế phân hoá học, đã được nghiên cứu kỹ qua các khảo nghiệm tại Viện KHKTNN và trong khuôn khổ dự án với Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (ACIAR) và dự án Phát triển của Australia AusAID CARD từ năm 1999 đến nay. Read more