Các tiêu chuẩn hữu cơ căn bản

Chúng tôi đã xây dựng ra bộ tiêu chuẩn hữu cơ căn bản áp dụng cho canh tác hữu cơ đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quốc tế.

 1. Tất cả các loại phân bón hóa học đều được cấm dùng.
 2. Cấm dùng các loại thuốc trừ sâu và thuốc trừ cỏ hóa học.
 3. Cấm dùng Hóc môn tổng hợp ( thuốc kích thích).
 4. Các thiết bị canh tác đã dùng trong canh tác truyền thống không được sử dụng để canh tác hữu cơ.
 5. Nông dân phải duy trì việc ghi chép lại các nguồn của tất cả các khoản vật tư dùng trong canh tác
 6. Các cây trồng trong các ruộng hữu cơ phải khác với các cây trồng trong các ruộng truyền thống
 7. Các cây trồng hữu cơ phải được trồng cách các cây trồng theo kiểu truyền thống khác ít nhất 2m
 8. Một vùng cách ly cần phải được thiết lập nhằm để tránh việc nhiễm bẩn từ bên ngoài vào. Vùng cách ly này có thể là 1 con đê, một mương thoát nước hoặc một hàng cây cách ly nhằm sàng lọc nhiễm bẩn. Cây trồng cách ly phải cao hơn loại cây trồng truyền thống và các loại cây trồng cách ly không phải là cây trồng hữu cơ.
 9. Ngăn cấm phá rừng nguyên sinh để canh tác hữu cơ.
 10. Các loại cây trồng ngắn ngày phải có ít nhất 12 tháng chuyển đổi. Cây trồng lâu niên được gieo trồng sau giai đoạn chuyển đổi được coi là sản phẩm hữu cơ.
 11. Các cây trồng lâu niên phải có ít nhất 18 tháng chuyển đổi. Các cây trồng ngắn ngày được thu hoạch sau giai đoạn chuyển đổi được coi là sản phẩm hữu cơ.
 12. Cấm sử dụng các loại giống cây chuyển đổi gen.
 13. Tốt nhất nên sử dụng hạt giống hữu cơ và các nguyên liệu hữu cơ.
 14. Cấm sử dụng thuốc trừ sâu để xử lý hạt giống trước khi gieo trồng.
 15. Phân bón hữu cơ phải được sử dụng theo cách tổng hợp, ví dụ phân chuồng, phân ủ, phân xanh.
 16. Cấm đốt cành cây, rơm rạ, trừ trường hợp đối với kiểu du canh đất dốc.
 17. Cấm dùng phân bắc / người.
 18. Phân gà từ các trại gà công nghiệp không được phép sử dụng cho cacnh tác hữu cơ. Phân gà từ các cơ sở nuôi gà ngay trên mặt đất được phép dùng.
 19. Phân ủ đô thị không được phép dùng.
 20. Nông dân phải có những biện pháp hằm ngăn ngừa sói mòn đất màu và tình trạng nhiễm mặn đất.
 21. Túi và các vật dụng đựng được sử dụng để vận chuyển và lưu kho sản phẩm hữu cơ đều phải mới và sạch. Túi nilong tổng hợp không được phép dùng.
 22. Không được phép phun các loại thuốc trừ sâu cấm sử dụng trong lưu kho.
 23. Được  phép sử dụng thuốc trừ sâu sinh học.

rausach