Phân vi sinh chống hạn

PHÂN VI SINH CHỐNG HẠN (BioGro-PB4)

Dùng cho các loại cây trồng trên vùng đất khô hạn, thiếu nước
Số ĐK: 70872 TCCL: TCCS 03- 2013
Sản phẩm phù hợp canh tác theo GLOBAL GAP


CÔNG DỤNG:

  • Cung cấp dưỡng chất, thu gom và điều hòa nước, kích thích tăng trưởng cây trồng.
  • BIOGRO thực hiện thu gom và điều hòa nước, tạo ra dưỡng chất cho cây trồng theo nguyên lý thủy lợi tại chỗ và phân bón tại chỗ.

Sử dụng phân BIOGRO chống hạn cho cà phê

Hướng dẫn cách bón phân BioGro cho cây cà phê

MỨC BÓN
a. Mức 1: 3 tấn BIOGRO + 1,5 tấn NPK . Trị giá 18 triệu. Năng suất dự kiến : 15 tấn quả
b. Mức 2: 2 tấn BIOGRO + 1,5 tấn NPK . Trị giá 14,5 triệu. Năng suất dự kiến : 12 tấn quả

CÁCH BÓN
a. Sau thu hoạch
Bón 1 tấn BIOGRO/ ha, cùng với ép tàn dư thực vật. Cuốc rãnh dài 30cm, sâu 20-30cm gần mép tán lá. Bón BIOGRO xuống dưới hố, tàn dư thực vật phủ lên trên rồi lấp đất. Phun lá bằng PL có trong mỗi bao BIOGRO.

b. Mùa tưới
Bón 1-2 tấn BIOGRO/ ha (tương ứng mức 1 hoặc mức 2). Bón vào cuối tháng 1, ngay trước khi tưới lần 1. Bón vào đáy và sát mép bồn, vuông góc với hàng cây, cuốc nhẹ phần đất trên thành bồn để lấp phân mới bón (lấp sâu khoảng 15 cm và nén nhẹ). Khi tưới, không để vòi nước hướng vào chỗ này để BIOGRO không bị nổi lên trên.

cach-bon-ca-phe

Chú ý : Trường hợp không có điều kiện bón BIOGRO lần 1, thì phun lá bằng PL có trong mỗi bao BIOGRO ngay sau tưới 2 ngày.

c. Mùa mưa
* Bón 1,5 tấn NPK.Chia làm 3 lần. Bón vào tháng 5,7,9, ngay trước lúc mưa là tốt nhất. Bón vào đáy bồn, sát với mép đáy bồn rồi cào đất trên thành bồn lấp 1 lớp dày chừng 5- 10cm.
Chú ý : Trường hợp không kịp bón lần 1 (sau thu hoạch), lượng BIOGRO dồn bón trong đợt 2. Khi đó hiệu quả bị giảm khoảng 10% so với bón đúng hướng dẫn.


Sử dụng phân chống hạn BIOGRO cho míaCách bón phân cho mía

MỨC BÓN
Mức 1 = 1000kg BIOGRO + 100kg N + 75kg P2O5 + 125kg K2O
Trị giá 6,4tr. Năng suât dự kiến 50tấn mía/ha/vụ. Đảm bảo mức chịu hạn cao hơn đối chứng 1 tháng với xác suất 80%
Mức 2 = 1500kg BIOGRO + 150kg N + 112,5kg P2O5 + 187,5kg K2O
Trị giá 9,6tr. Năng suất dự kiến 75 tấn/ha. Đảm bảo mức chịu hạn cao hơn đối chứng 1 tháng với xác suất 95%

CÁCH BÓN

Với mía tơ
Bón lót : Toàn bộ số BIOGRO
Bón thúc : Dùng cuốc để cuốc gần gốc mía, cách gốc 0,2m, cuốc sâu 25cm. Có thể làm đứt 1 số rễ, không ảnh hưởng gì. Bón phân xong lấp đất lại.
Lần 1 (30-35 ngày sau trồng) : Bón 50% N + 100% P2O5 + 20% K2O
* Lần 2 (70-75 ngày sau trồng) : Bón toàn bộ số phân hóa học còn lại

Mía lưu gốc
Lần 1 : Dùng trâu bò cầy hoặc cuốc xá mía theo chiều hàng mía để cắt các rễ già, các mầm mọc lệch, sau đó bón toàn bộ số BIOGRO rồi lấp đất.
*Lần 2, lần 3 : Giống như bón thúc cho mía tơ.


Sử dụng phân chống hạn BIOGRO cho chèBón phân cho cây chè

Công thức 1 = 1000kg BIOGRO + 144kg N + 72kg P2O5 + 36kg K2O/ha/lứa
Năng suất dự kiến = 3 tấn búp/ha/lứa. Chi phí = 6,41tr/ha/lứa

Lần 1 (ngay sau hái chè) : Bón 1000kg BIOGRO
Lần 2 (12-14 ngày sau đợt 1) : Bón 450kg NPK(16-16-8)
Lần 3 ( trước thu hoạch 10-12 ngày) : Bón 156,5kg U

Công thức 2 = 1000kg BIOGRO + 72kg N + 36kg P2O5 + 18kg K2O/ha/lứa
Năng suất dự kiến = 2,5 tấn búp/ha/lứa . Chi phí = 4,95tr/ha/lứa

Lần 1(ngay sau hái chè) : Bón 1000kg BIOGRO
Lần 2 (12-14 ngày sau đợt 1) : Bón 225kg NPK (16-16-8)
Lần 3 ( trước thu hoạch 10-12 ngày) : Bón 78kg Urê


Sử dụng phân chống hạn BIOGRO cho ngôcách bón phân cho cây ngô

Để canh tác bền vững, tương ứng năng suất 6 -7 tấn ngô/ha, cần bón
1500kg BIOGRO + 75kg N + 45kg P2O5 + 30kg K2O

Công thức trên :
– Về dinh dưỡng tương đương: 15 tấn phân chuồng + 326kg Urê + 450kg Lân + 120kg Kali.
– Về khả năng chống hạn : Vượt qua các đợt tiểu hạn kéo dài 7-12 ngày.


HIỆU QUẢ

1. Với người trồng cà phê :
a. Nước tưới: Giảm được ít nhất 1 lần tưới và 50% lượng nước mỗi lần tưới;
b. Phân bón: Thay thế khoảng 50-60% phân hóa học và 100% phân chuồng;
c. Tổng chi phí về nước và phân : Giảm khoảng 25%.

2. Với người trồng mía :
a. Kéo dài thời gian chịu hạn so với đối chứng thêm khoảng 1 tháng.
b. Chi phí về phân bón (mức 1) cho mía tơ giảm 20%, cho mía gốc giảm 29% So với định mức đàu tư của công ty đường KSC.

3. Với người trồng chè :
a. Giảm chi phí đầu tư.
b. Tăng cường độ phì, độ ẩm và tập đoàn vi sinh hữu ích cho đất. Khôi phục và phát triền bền vững hệ sinh thái đất, ổn định năng suất và chất lượng chè.

Sản phẩm được chuyển giao công nghệ sản xuất tại địa phương cho
công ty CP Nông nghiệp hữu cơ AN LÂM VIÊN

Số 37B Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại (063)3 577123