Các sản phẩm phân bón vi sinh: PHÂN HỮU CƠ VI SINH; PHÂN Ủ; PHÂN VI SINH PHUN QUA LÁ ; PHÂN VI SINH TƯỚI GỐC; CHỐNG THỐI RỄ; CHỐNG HẠN

biogro-BP1-01  biogro-BP1-03 BioGro-BP2-01 BioGro-BP2-02 BioGro-BP2-03