Các giải thưởng của BioGro

Phân bón vi sinh BioGro

Đề cử giải thưởng “Sáng tạo châu Á” năm 2000

Sản phẩm phân bón vi sinh BioGro được đề cử vào
danh sách các sản phẩm sáng tạo của Việt Nam tham gia giải thưởng “SÁNG TẠO CHÂU Á” năm 2000

BioGro WordBank

Giải thưởng DM tài trợ 200.000 USD của Ngân hàng Thế giới World Bank “Vì sự Phát triển Nông nghiệp bền vững”

Giải thưởng DM tài trợ 200.000 USD của Ngân hàng Thế giới World Bank “Vì sự Phát triển Nông nghiệp bền vững” cho dự án ”BioGro giúp sử dụng chất dinh dưỡng hữu hiệu để sản xuất lúa” tại Hội chợ Phát triển toàn cầu tổ chức tại thủ đô Washington (Hoa Kỳ) tháng 9/ 2008.

http://blogs.worldbank.org/dmblog/and-the-winners-are

http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/nh-ng-ng-i-ph-n-m-b-o-t-ng-lai-xanh-cho-vi-t-nam

http://blogs.worldbank.org/dmblog/women-visionaries-driving-vietnams-green-future

http://wbi.worldbank.org/developmentmarketplace/idea/sustaining-nitrogen-efficient-rice-production

 

Nguyễn Thanh Hiền - BioGro

Giải thưởng Cúp vàng ” Vì sự phát triển nông nghiệp bền vững”

Giải thưởng Cúp vàng ” Vì sự phát triển Nông nghiệp bền vững” của Hội nghị khoa học toàn quốc diễn ra ngày 15/10/2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Nguyễn Thanh Hiền - BioGro

Dự án “1,000 phụ nữ vì hòa bình trên thế giới” cho giải Nobel Hòa Bình năm 2005

Với những đóng góp to lớn cho nền Nông nghiệp bền vững Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền đã được đề cử vào dự án tôn vinh “1,000 phụ nữ vì hòa bình trên thế giới” cho giải Nobel Hòa Bình năm 2005 của tổ chức Peace Women Across the Globe, Thụy Sĩ. http://www.1000peacewomen.org/