Vì sao các đại gia đổ xô làm nông nghiệp?
Đầu tháng 6/2014, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã công bố dự án chăn nuôi bò sữa và bò thịt, với tổng vốn đầu tư lên đến 6.300 tỷ đồng. Dự án này đã làm nhiều người bắt đầu chú ý vào việc một số tập đoàn lớn đang dần chuyển hướng sang nông nghiệp. Vì sao lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay lại tỏ ra hấp dẫn như vậy?

3 thoughts on “Vì sao các đại gia đổ xô làm nông nghiệp?

  1. gate io da yeni listelenecek coinler says:

    I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *