Những lợi ích của phân vi sinh BioGro mang lại cho nông dân

 • Giảm chi phí sản xuất (từ 20% đến 30%)
 • Năng suất tăng (>10%)
 • Sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, giá trị sản phẩm an toàn cao hơn sản phẩm bình thường.)

NHỮNG LỢI ÍCH PHÂN VI SINH BIOGRO MANG LẠI CHO CỘNG ĐỒNG

1. Lợi ích kinh tế của phân vi sinh BioGro

 • Cho nông dân
 • Cho kinh tế địa phương
 • Cho kinh tế nhà nước

2. Đối với sức khoẻ con người
Tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn

3. Lợi ích môi trường của phân vi sinh BioGro

 • Sử dụng hiệu quả hơn các chất dinh dưỡng trong đất (lân), trong không khí (đạm)
 • Giảm sự rửa trôi đạm hoá học, gây nên sự ô nhiễm nguồn nước do NO3-
 • Giảm đáng kể quá trình denitrit hoá sinh ra N2O rất độc hại
 • Giảm lượng khí đốt để sản xuất .
 • Làm sạch môi trường cho cây trồng và vật nuôi.

IMG_1626 IMG_1632

Hội thảo về lợi ích của BioGro với sản xuất lúa
Hội thảo về lợi ích của BioGro với sản xuất lúa

IMG_1634 IMG_1633

Leave a Reply

Your email address will not be published.