Sự khác nhau giữa phân vi sinh và phân hóa học

PHÂN VI SINH PHÂN HÓA HỌC
Đây là vi sinh vật sống Đây là các chất hoá học
Cung cấp chất dinh dưỡng hữu cơ từ từ và kéo dài Cung cấp chất dinh dưỡng hoá học với khối lượng lớn một lúc (mỗi lần bón)
Tác dụng chậm Tác dụng nhanh
Cải tạo đất Làm chai đất
Không gây ô nhiễm môi trường nước Gây ô nhiễm môi trường nước do lượng NO3- tồn dư trong đất
Sản xuất ra sản phẩm Nông nghiệp an toàn và hữu cơ. Gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nông sản do lượng NO3- tồn dư
Đây là các vi sinh vật sống nên thời gian bảo quản không quá 6 tháng.
Không được đóng gói kín, để không khí có thể lọt vào được
Bảo quản được lâuĐóng gói kín
Phân vi sinh được ví như thuốc Bắc Phân hoá học được ví như thuốc tây
Bón quá phân vi sinh không sợ cây bị lốp và đất sẽ được cải tạo tốt hơn. Bón quá phân hoá học cây sẽ bị lốp và có thể chết.

13 thoughts on “Sự khác nhau giữa phân vi sinh và phân hóa học

Leave a Reply

Your email address will not be published.