Quy trình bón phân cho cây chè và cây cà phê

Cách bón cà phê


DSC07636-1410402509_660x0

1. Giai đoạn cây giống.

 • Phân Vi sinh bón vào luống gieo cây con.
 • Giai đoạn làm bầu trộn 10% phân ủ với đất và lân.
 • Phân phun qua lá: 01 lần/tuần, 7 – 10 ngày, bắt đầu từ giai đoạn có lá thật. 100ml pha với 60lít nước phun cho 1000m2.

2. Cà phê (chè) chăm sóc 1 và 2.

 • Bón phân vi sinh 2 lần/năm
 • Tháng 4 – 5 : 50%, 1t
 • Tháng 8 – 9 : 50%, 1t
 • Phân phun qua lá: 01lần/tháng, 1 lít dịch phân pha với nước phun cho 1ha.

3. Cà phê ( chè) trồng mới.

 • Bón phân vi sinh 2 lần/năm,
 • Bón lót: 50% (1tấn) ngay khi trồng cây
 • Tháng 8 – 9: 50% (1tấn)
 • Phân phun qua lá: 01 lần/tháng, 1lít dịch phân pha với nước phun cho 1ha.

4. Cà phê (chè) Kinh doanh.

 • Bón phân vi sinh 2 lần/năm:
 • Sau khi thu hoạch: 50% (1tấn)
 • Tháng 9 – 10: 50% (1tấn)
 • Phân phun qua lá: 01 lần/tháng 1lit dich phân pha với nước phun cho 1ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published.