Phân vi sinh BioGro chống hạn

Phân vi sinh BioGro chống hạn là sản phẩm 3 trong 1: Cung cấp dưỡng chất; Thu gom và điều hòa nước; Kích thích tăng trưởng cây trồng.

Các vi khuẩn trong phân vi sinh BioGro thực hiện chức năng thu gom và điều hòa nước theo nguyên lý thủy lợi tại chỗ và phân bón tại chỗ, có tác dụng làm giảm sự bốc thoát hơi nước, tăng khả năng giữ nước của đất, duy trì độ ẩm cho đất trong điều kiện địa hình không có nước tưới thời gian dài, góp phần nâng cao tỷ lệ sống của cây trồng.

Sản phẩm này phù hợp với các vùng đất khô hạn, những vùng đất bị thoái hóa, khả năng giữ nước kém. Phân bón vi sinh BioGro chống hạn đã được thử nghiệm và sử dụng rộng rãi cho cây cà phê, ngô, mía ,hồ tiêu ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Ruộng ngô đối chứng bón phân vi sinh BioGro ở Tây Nguyên
Ruộng ngô đối chứng bón phân vi sinh BioGro ở Tây Nguyên

 

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền chụp tại Vườn hồ tiêu bón phân vi sinh BioGro tại Nam Trung Bộ
PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền chụp tại Vườn hồ tiêu bón phân vi sinh BioGro tại Nam Trung Bộ

2 thoughts on “Phân vi sinh BioGro chống hạn

  1. Pingback: pewe69

  2. Pingback: Liquid Marajuana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *