Vòng chu chuyển dinh dưỡng trong tự nhiên

BioGro Fertilizer

Vai trò cuả các nhóm: Sản xuất , Tiêu thụ, Phân huỷ

Đây là một hệ sinh thái được cân bằng một cách mỏng manh về số lượng cũng như thành phần. Nếu có sự biến đổi nào đó trong dây chuyền, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ.

Nhóm phân huỷ là các vi sinh vật mà vai trò của chúng giống như công ty vệ sinh của hành tinh, chúng dọn dẹp rác thải, biến rác thải thành sản phẩm có ích (mùn), giữ vệ sinh sạch sẽ cho hành tinh.

MÙN

Mùn được hình thành từ rác thải hữu cơ (lá rụng, xác động vật) qua quá trình phân giải nhờ các vi sinh vật.

ĐẤT

Chức năng của đất:

 • Đỡ cho cây
 • Cung cấp chất dinh dưỡng và nước cho cây
 • Cung cấp không khí cho cây

ĐẤT SỐNG

Đất tốt là đất có hệ vi sinh vật hoạt động mạnh, chúng vừa cung cấp mùn, các chất khoáng cho đất, vừa cung cấp các chất đạm, lân, kali và các chất kích thích sinh trưởng, và được gọi là ĐẤT SỐNG.

Đất nuôi sống tất cả các sinh vật trên trái đất, trong đó có cả con người, vì vậy chăm lo cho đất chính là chăm lo cho ban thân chúng ta.

Hệ vi sinh vật trong đất quyết định độ màu mỡ của đất, vì chúng phân hủy chất hữu cơ thành mùn.

PHÂN BÓN

Phân hữu cơ:

 • Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.
 • Duy trì độ phì cho đất.

Phân hữu cơ bao gồm:

 • Phân chuồng
 • Phân xanh
 • Phân ủ
 • Phân vi sinh
 • Rác thải hữu cơ + Vi sinh vật = Phân ủ

Phân vô cơ:

 • Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
 • Tiêu diệt hệ vi sinh vật trong đất —--> đất chai cứng.

vongchuchuyen